Czym jest kod genetyczny i jakie ma cechy?

Czym jest kod genetyczny? Jak się go odczytuje? O tym i wielu innych ciekawych kwestiach można dowiedzieć się z książki Biologia na czasie 3 zakres podstawowy książka. Jest to podręcznik napisany przez Jolantę Holeczek skierowany do uczniów pierwszej klasy szkół ponadpodstawowych takich jak liceum i technikum. 

Czym jest kod genetyczny?

Kod genetyczny jest sposobem zapisywania informacji na temat budowy białek w formie sekwencji kwasów nukleinowych RNA i DNA. Kod ten jest złożony z kodonów. Są one zdolne do kodowania aminokwasów, które łączą się w białka. Kodony składają się z trzech nukleotydów. Z tego względu przyjęło się nazewnictwo, które mówi, że kod genetyczny jest trójkowy. 

Jak są cechy kodu genetycznego?

Kod genetyczny ma kilka ważnych cech. Po pierwsze jest trójkowy. Po drugie jest niezachodzący. Oznacza to, że kodony nie nakładają się na siebie. Każdy nukleotyd mieści się tylko w jednym kodonie. Niektóre wirusy są wyjątkiem od tej reguły. W tym wypadku niekiedy ten sam fragment kodu genetycznego jest odczytywany nawet trzykrotnie. Kody genetyczne charakteryzują się bezprzecinkowością. Każdy nukleotyd w danej sekwencji kodującej jest składnikiem jakiegoś kodonu. Każdy nukleotyd ma znaczenie. Kody genetyczne są zdegenerowane, co oznacza, że różne kodony mogą kodować jeden aminokwas, czyli innymi słowy większość aminokwasów może zostać zakodowana na kilka sposobów. Kody genetyczne są również jednoznaczne albo zdeterminowane, co oznacza, że wybranej trójce nukleotydów odpowiada jeden aminokwas oraz kolinearne, czyli aminokwasy w białku są ułożone jak odpowiednie dla nich kodony na matrycowym RNA. Ostatnią ważną cechą kodu genetycznego jest fakt, że jest on uniwersalny. Kod genetyczny pełni ważną rolę. Zapisane są w nim informacje dotyczące głosu, koloru oczu oraz skóry, wzrost, a także kolor włosów. Są w nim zawarte również informacje ważne dla organizmu. Należy do nich np. dziedziczenie oraz tendencja do chorowania na niektóre choroby. Bywa, że są to choroby genetyczne, ale zdarza się również, że w genach zapisana jest informacja o możliwości zachorowania na konkretny typ nowotworu.

Tagged , , , ,